Kuluttajansuojalaki ja kulutusluotot

Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö sisältyy kuluttajansuojalakiin. Kuluttajan kannalta lainsäädäntö tarjoaa suojaa, sillä lain mukaan kuluttajalle kuuluvia oikeuksia ei voi heikentää sopimuksella. Siksi kuluttajansuojalakia heikommat sopimusehdot eivät ole laillisia.

Kuluttajansuojalain säädökset koskevat kaikkia luottomuotoja, olipa kyse velasta tai maksuajan myöntämisestä. Silläkään ei ole merkitystä, maksaako kuluttaja ottamansa kulutusluoton takaisin yhdessä vai useammassa erässä.

Lain mukaan yritykset eivät saa markkinoinnissaan käyttää luoton myöntämistä pääasiallisena markkinointikeinona. Markkinoinnin on siis perustuttava johonkin muuhun seikkaan, kuin mahdollisuuteen rahoittaa ostos kulutusluotolla.

Yritysten on myös ilmoitettava kulutusluoton markkinoinnissa lainan todellinen vuosikorko. Tämän ansiosta kuluttajan on helppo arvioida, paljonko luotto todellisuudessa tulee maksamaan. Sopimus kulutusluoton
ottamisesta on aina tehtävä kirjallisesti. Sopimuksen on myös mainittava lain määräämät tiedot ja sopimusehdot.

Jos kuluttajalla on useampia luottoja samalta luotonantajalta, on hänellä oikeus määrätä, mitä luottoa hän haluaa lyhentää. Luoton myöntäjä ei siis voi määrätä eri kulutusluottojen maksujärjestystä.

Kulutusluottoa koskevat säännökset koskevat myös luottokortteja. Näiden määräysten mukaan tilin haltija vastaa myös luottokortin tai tililuoton tunnisteen oikeudettomasta käytöstä. Vastuu syntyy kuitenkin vain siinä tapauksessa, että kuluttaja on luovuttanut luottokortin toiselle henkilölle tai luottokortti on joutunut vääriin käsiin lievää vakavamman huolimattomuuden johdosta.

Siinäkin tapauksessa, että luottokortti on joutunut vääriin käsiin lievästä huolimattomuudesta johtuvissa tapauksissa, kortinhaltija on vastuussa maksuista ellei hän viipymättä ilmoita luotonantajalle kortin katoamisesta tai vääriin käsiin joutumisesta.

Kortinhaltija ei kuitenkaan vastaa väärinkäytöstä sen jälkeen, kun luotonantajalle on ilmoitettu kortin katoamisesta tai toisen haltuun joutumisesta. Samoin vastuuta ei synny siinä tapauksessa, että myyjä ei ole riittävän huolellisesti varmistanut kortin käyttäjän oikeutta korttiin.