Kenelle kulutusluottoa myönnetään?

Kulutusluottojen myöntämisen kiriteerit vaihtelevat eri luottolaitoksilla. Tämä artikkeli vastaa kuitenkin moniin usein esitettyihin kysymyksiin luottojen myöntämisestä.

Kulutusluoton ottajalle tulee usein ensiksi mieleen kysymys: ”Tarvitaanko lainaan vakuuksia tai takaajia?”. Monet ensiasunnon ostajat ovatkin tarvinneet esimerkiksi vanhempia takaamaan asuntolainaansa, samoin yrittäjät ovat tottuneet käyttämään omaa asuntoaan vakuutena lainalle.

Kuka tahansa ei saa kulutusluottoa ilman vakuuksia

Sen sijaan kulutusluotto myönnetään yleensä ilman vakuuksia. Myöskään takaajat eivät yleensä ole tarpeen kulutusluottoa otettaessa. Tämä tieto tekee varmasti monelle helpommaksi ottaa kulutusluottoa.

Se, että vakuuksia tai takaajia ei tarvita, ei tietenkään tarkoita sitä, että kuka tahansa saisi kulutusluottoa. Päinvastoin, pankkien on sitäkin suuremmalla syyllä voitava luottaa kulutusluottoa ottavan asiakkaan kyvystä ja halusta suoriutua lainan lyhentämisestä.

Tämän vuoksi pankeilla on omia kriteereitä, joiden avulla luoton myöntämisestä päätetään. Nämä vaihtelevat luonnollisesti eri rahoituslaitoksilla, mutta esimerkiksi Santanderin verkkosivuillaan ilmoittamat kriteerit lienevät varsin tyypillisiä.

Moni kulutusluoton tarvitsija pohtii sitä, tarvitaanko kulutusluoton myöntämiseksi  ]vakuuksia tai takaajia. Kenties suvussa on ihmisiä, jotka ovat jo joutuneet suuriin taloudellisiin vaikeuksiin taatessaan ystävien tai sukulaisten pankkilainoja. Siksi monen voi olla vaikea löytää takaajia lainalle.

Kulutusluoton suhteen tilanne on kuitenkin miellyttävä: yleensä pankit ja muut rahoituslaitokset eivät edellytä takaajia tai takausta ehtona kulutusluoton myöntämiseksi. Tämän vuoksi kulutusluoton ottaminen on suhteellisen helppoa: kunhan luottotietosi ovat kunnossa ja täytät muut rahoituslaitoksen kriteerit, saat erittäin todennäköisesti kulutusluoton tilillesi nopeasti.

Kriteerit kulutusluoton myöntämiselle vaihtelevat

Kun pankki myöntää asiakkailleen kulutusluottoa tai muuta lainaa, on pankilla aina riski siitä, ettei asiakas maksakaan lainaa takaisin. Lainan korkomarginaali on osaksi korvausta tästä riskistä.

Koska kulutusluoton korko on yleensä samansuuruinen riippumatta asiakkaan luotettavuudesta, pyrkivät pankit ja rahoituslaitokset seulomaan liian epäluotettavat kulutusluoton ottajat. Näin pankki huolehtii vastuullisesti omistajiensa varoista.

Pankkien kriteerit kulutusluoton myöntämiseksi vaihtelevat. Seuraavat kriteerit ovat tyypillisiä, vaikka yksityiskohdat ja kriteerien tärkeysjärjestys varmasti vaihtelevatkin lainan myöntäjillä.

  1. Luottotiedot kunnossa. Pankin kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että kulutusluoton nostajat kykenevät maksamaan lainan takaisin. Jos luottotietosi eivät ole kunnossa, on tämä selvä hälytysmerkki luottopäätöksen tekijälle: et ole aikaisemmin huolehtinut maksuvelvoitteistasi. Siksi sinulle tuskin myönnetään nyt uutta kulutusluottoa.
  2. Vähimmäisikä. Usein täysi-ikäisyys ei riitä kulutusluoton myöntämiseksi: pankki saattaa edellyttää esimerkiksi 25 vuoden ikää kulutusluoton ottajilta. Tämän ikäiset ovat vastuuntuntoisempia kuin nuoremmat, lisäksi heille on jo kertynyt näyttöä luotettavuudesta.
  3. Säännölliset kuukausitulot. Pankit haluavat olla varmoja siitä, että tulosi riittävät lainan lyhentämiseen ja korkojen maksamiseen. Siksi sinun on osoitettava, että tulosi ovat suhteellisen vakaat kuukaudesta toiseen.
  4. Omistusasunto. Omistusasunnossa asuminen on toisinaan kriteeri suuren kulutusluoton myöntämiseksi. Omistusasuminen kertoo siitä, että otat vakavasti talousasiat, olet vakavarainen ja luotettava. Asuntoa ei kuitenkaan käytetä luoton vakuutena.

Kulutusluoton myöntämisen kriteerit vaihtelevat Eri pankit käyttävät lainapäätösten pohjana hiukan eri kriteerejä. Siksi voit hyvinkin onnistua saamaan yhdestä pankista kulutusluottoa, vaikka joku toinen rahoituslaitos ei sinulle olisikaan lainaa myöntänyt. Yrittänyttä ei laiteta!

Luottotiedot ovat tarpeen kulutusluottoa otettaessa

Sinun on todennäköisesti erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta saada kulutusluottoa, mikäli luottotietosi eivät ole kunnossa. Tämä ei tietenkään ole ainoa, eikä edes tärkein syy huolehtia omista luottotiedoista: merkintä luottotietorekisterissä vaikeuttaa myös vuokrasopimuksen tekemistä ja useassa tapauksessa työpaikan saamista.


Siksi sinun kannattaa ehdottomasti pitää huolta luottotiedoistasi – maksa laskut ajoissa, sovi myöhästyvien laskujen maksamisjärjestelyistä ja pidä muutenkin huolta taloudestasi. Näin annat itsestäsi luotettavan vaikutelman!.

Luottotiedot ja kulutusluotto

Kulutusluoton hakeminen on helppoa, ja useimmat luoton hakijat varmasti saavatkin kaipaamansa luoton. Koska pankit ja muut rahoituslaitokset haluavat saada tuottoa myöntämälleen kulutusluotolle, ei lainaa myönnetä aivan kaikille.

Kulutusluoton saaminen ei yleensä edellytä sen paremmin vakuuksia kuin takaajiakaan. Sen sijaan pankit arvioivat luoton hakijan luottokelpoisuuden: lainan hakijan täytyy erittäin todennäköisesti kyetä maksamaan kulutusluotto takaisin sovittuna aikana. Siksi pankit seulovat asiakkaitaan erilaisin kriteerein.

Pankkien kriteerit vaihtelevat, mutta tyypillisesti asiakkaiden täytyy olla vähintään täysi-ikäisiä (usein vanhempia) ja maan vakituisia asukkaita. Lisäksi heillä täytyy olla suhteellisen vakaat kuukausitulot. Moitteettomat luottotiedot ovat kuitenkin tärkein lainapäätöksen taustalla piilevistä kriteereistä.

Luottotietolaki säätää luottotietojen käytöstä

Sekä kuluttajia, yrityksiä että yritysten vastuuhenkilöitä koskeva luottotietoja koskeva lainsäädäntö on koottu yhteen lakiin eli ]luottotietolakiin. Sitä sovelletaan esimerkiksi luottotietoja tuotettaessa, tallennettaessa, luovutettaessa ja käytettäessä.

Luottotiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat henkilön tai yrityksen kykyä ja halua huolehtia erilaisista maksuvelvoitteistaan. Myös muut tiedot, joita voidaan käyttää näiden seikkojen arvioimiseksi ovat luottotietoja.

Luottotietolaki rajaa selvästi, mihin tarkoituksiin luottotietoja voidaan luovuttaa ja käyttää. Sallittuja tarkoituksia ovat luoton myöntämisen lisäksi esimerkiksi vuokrasopimuksen teko, työnhakijan arviointi ja yrityksen vastuuhenkilöksi valittavan henkilön arviointi.

Voit tarkistaa itse luottotietosi

Voit halutessasi tarkistaa itse omat luottotietosi veloituksetta kerran vuodessa. Tämä onnistuu postittamalla Asiakastietoon kirjallinen kysely, jonka liitteenä on kopio henkilöllisyystiedosta. Voit toki tarkistaa luottotietosi myös käymällä Asiakastiedon neuvontapisteessä. Tarkemmat tiedot löydät Asiakastiedon verkkosivuilta.

Luottotietolaki määrää myös siitä, minkälaisia tietoja yksityishenkilöistä saa rekisteriin tallentaa. Sallitut henkilöluottotiedot koskevat konkursseja, velkajärjestelyjä, viranomaisen toteamia maksuhäiriöitä, ulosottoja, velkojan ilmoittamia maksuhäiriöitä, velallisen tunnustamia maksuhäiriötietoja, kuulutuksia, suorituksen maksamisia ja luottokelpoisuutta koskevia luovutuksia.